مشکل اختصاص شناسه ملی به نام نظام مهندسی حل شد

مشکل اختصاص شناسه ملی به نام نظام مهندسی حل شد


در نشست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای هیات رئیسه سازمان با مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  و رئیس گروه هماهنگی دبیرخانه ماده 9 آیین نامه پایگاه اشخاص حقوقی، اختصاص شناسه ملی به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان در کمترین زمان و با کمترین مدرک ممکن، توافق شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای هیات رئیسه سازمان در نشستی با مهندس ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  و دکتر ایزدی رئیس گروه هماهنگی دبیرخانه ماده 9 آیین نامه پایگاه اشخاص حقوقی، راهکارهای مختلف موضوع حل مشکل شناسه ملی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این راستا براساس تأکید رئیس سازمان ، اعضای هیات رئیسه و نظرات کارشناسی اعضای کمیته حقوقی  مقرر شد: ذیل مصوبه هیات دولت در کمترین زمان و با کمترین مدرک ممکن، شناسه ملی به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان (بدون قید موسسه غیر تجاری) اختصاص یابد.

همچنین آن دسته از سازمان استانها که پیش از این شناسه ملی با پیشوند موسسه غیر تجاری دریافت کرده اند، پس از پایان عملیات مزبور عنوان آنها به سازمان نظام مهندسی ساختمان برگردان می شود.

براساس هماهنگی با مدیر کل اداره ثبت شرکتها، سازمان نظام مهندسی استان ها می توانند از تاریخ ۲۵ مردادماه جاری با مراجعه به سازمان ثبت استان متبوع خود نسبت به دریافت شناسه ملی اقدام کنند.

در همین حال، در اسرع وقت یک جلسه وبینار به اتفاق روسای سازمان ثبت استانها و روسای سازمان نظام مهندسی استانها با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ، مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و کمیته حقوقی برگزار و ضمن آموزش‌های لازم مشکلات احتمالی در خصوص شناسه ملی سازمان استانها حل و فصل می شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات