قیرپاشی خیابان استقلال

قیرپاشی خیابان استقلال

قیرپاشی خیابان استقلال شهر سربیشه به منظور انجام آسفالت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات