بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای ساوه-تهران و شهریار-تهران/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران-کرج و قزوین-کرج-تهران

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای ساوه-تهران و شهریار-تهران/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران-کرج و قزوین-کرج-تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات