خانه های ۲۵ متری اینبار با نام مسکن اجتماعی مطرح می شود؛ بررسی جزئیات طرح مسکن کوچک اندازه وزارت کشور

گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در این باره گفته بود حداقل مساحت واحد مسکونی که برای شهر تهران در به گفته این مقام مسئول در شهرداری تهران، در صورتی که وزارت کشور پیشنهاد ما را تایید کند مشوق‌هایی برای اجرای آن از جمله ساخت و استفاده از آن وجود دارد و ما در این خصوص ۲ پیشنهاد داده‌ایم. با توجه به اینکه اصلاح طرح تفصیلی شهر تهران می‌بایست در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شود و از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی با ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری مخالف است، لذا شهرداری تهران برای عملی کردن طرح خود، به دنبال اخذ مجوز از وزارت کشور است. این اظهار نظر معاون شهردار تهران در حالی است که بر اساس طرح تفصیلی پایتخت، کف مساحت مسکن در تهران ۵۰ متر است نه ۳۵ متر! به کمیسیون امور زیربنایی دولت با ریاست وزیر راه و شهرسازی داده و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات