بیش از ۴۷ درصد تماس ها با سامانه ۱۲۵ مزاحمت های تلفنی است/ بیش از ۲۵۳ ...

بیش از ۴۷ درصد تماس ها با سامانه ۱۲۵ مزاحمت های تلفنی است/ بیش از ۲۵۳ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات