اجرای پروژه های عمرانی به ارزش حدود۸ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف ...

اجرای پروژه های عمرانی به ارزش حدود۸ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات