طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب شرق مشهد تصویب شد

طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب شرق مشهد تصویب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات