ابطال پرواز تهران به اردبیل به علت هوای بد مقصد

ابطال پرواز تهران به اردبیل به علت هوای بد مقصد

اداره کل فرودگاه مهر آباد خبر از ابطال پرواز تهران به اردبیل به دلیل بدی هوای مقصد داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات