برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی برق منطقه‌ای یزد

برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران دفاتر مستقل این شرکت و مدیرعامل و اعضای شرکت روابط عمومی روماک برگزار شد؛ زمینه‌های فعالیت و چالش‌های دفتر روابط عمومی شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد با اشاره به برنامه تدوین شده ابتدای سال، مهم ترین محور این برنامه را محور جامعه و کارکنان دانست و افزود: باید خواسته‌ها و انتظارات جامعه و کارکنان را جهت جلب رضایت و همکاری هرچه بیشتر آن‌ها بدانیم و در زمینه کسب نظرات تلاش کنیم.

ابوالفضل اسدی با تاکید بر جلب مشارکت رابطان خبری روابط عمومی از طرق مختلف افزود: ضمن سرعت بخشیدن به فرایند تولید و انتشار اخبار با انتشار اخبار مناسب، موجب تعامل، جلب مشارکت و افزایش رضایت هرچه بیشتر مردم شویم.

وی همچنین با اشاره به استفاده از تجربیات مهم و موفق سایر دفاتر روابط عمومی‌های استان و صنعت برق جهت بهره‌گیری از نقاط قوت آنها، تصریح کرد: همچنین با هم فکری معاونت‌ها و سایر دفاتر با دفتر روابط عمومی، ضمن سرعت بخشیدن به فرایند تولید خبر، صحت اطلاعات خبری را نیز در نظر داشته باشند.

این مقام مسئول صنعت برق استان همچنین نقض حریم خطوط را از چالش‌های مهم پیش روی شرکت و همچنین مردم دانست و خاطر نشان کرد: می‌بایست از هر فرصتی جهت رفع چالش‌های احتمالی استفاده کرده و با اطلاع رسانی و نظرسنجی مناسب، از ایجاد برخی چالش‌های احتمالی پیشگیری کنیم.
اسدی همچنین برگزاری این جلسه را نقطه عطفی در کار دفتر روابط عمومی شرکت دانست و ابراز امیدواری کرد تا با برنامه‌ریزی مدیر دفتر روابط عمومی، بتوانیم با حمایت معاونین و مدیران، ارتباط دوسویه موثری با کارکنان و جامعه داشته باشیم.

مدیر روابط عمومی شرکت نیز هدف از این جلسه را برنامه‌ریزی و تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های روابط عمومی، افزایش تعامل با واحد های سازمان، بهره مندی از نظرات و پیشنهادات مدیران ارشد شرکت در حوزه روابط عمومی دانست و گزارشی از وضعیت جاری و اقدامات دفتر روابط عمومی شرکت ارائه کرد.

وی تهیه و انتشار اخبار و تصاویر خبری، تبلیغات محیطی، اطلاع‌رسانی از طرق مختلف، تبلیغات رسانه‌ای، رسیدگی به سامانه‌های شکایات، ارتباطات، نظرسنجی از ارباب رجوع، برگزاری مراسمات و تشریفات، ارزیابی‌های مختلف و کتابخانه را از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این دفتر در شرکت برق منطقه‌ای یزد دانست.

وی برنامه ریزی‌های انجام شده این دفتر را بر مبنای محور‌های تعیین‌شده توسط مدیرعامل، عنوان کرد و اجرای صحیح و به موقع این برنامه‌ها را در گرو مشارکت و همکاری مدیران و معاونین شرکت دانست و افزود: فعالیت رابطان خبری می تواند نقش بسیاری در تسریع فرایند تولید و انتشار خبر داشته باشد و لازم است معاونین و مدیران واحدها شرایط افزایش مشارکت هرچه بیشتر رابطین خبری را فراهم سازند.

الهام خدابنده مدیرعامل شرکت روابط عمومی روماک نیز در ادامه این شرکت را با یازده سال سابقه ارائه خدمات تخصصی در حوزه روابط عمومی، مهندسی ارتباطات و افکار سنجی دانسته و سابقه فعالیت های شرکت خود را شرح داد.

وی همچنین برگزاری جلسات شورا را امری مهم در جهت کمک به دفتر روابط عمومی شرکت دانست و افزود: برگزاری این جلسات تاثیر مهمی در سیاست گذاری، ارائه پیشنهادها و ارتباط و تعامل بیشتر بدنه سازمان با دفتر روابط عمومی دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری و تلاش مطلوب، در ارتقای سطح روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد موثر باشیم.

در ادامه این نشست نیز معاونین و مدیران دفاتر مستقل شرکت به بیان پیشنهاد‌ها و نظرات خود در ارتباط با دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران دفاتر مستقل این شرکت و مدیرعامل و اعضای شرکت روابط عمومی روماک برگزار شد؛ زمینه‌های فعالیت و چالش‌های دفتر روابط عمومی شرکت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد با اشاره به برنامه تدوین شده ابتدای سال، مهم ترین محور این برنامه را محور جامعه و کارکنان دانست و افزود: باید خواسته‌ها و انتظارات جامعه و کارکنان را جهت جلب رضایت و همکاری هرچه بیشتر آن‌ها بدانیم و در زمینه کسب نظرات تلاش کنیم.

ابوالفضل اسدی با تاکید بر جلب مشارکت رابطان خبری روابط عمومی از طرق مختلف افزود: ضمن سرعت بخشیدن به فرایند تولید و انتشار اخبار با انتشار اخبار مناسب، موجب تعامل، جلب مشارکت و افزایش رضایت هرچه بیشتر مردم شویم.

وی همچنین با اشاره به استفاده از تجربیات مهم و موفق سایر دفاتر روابط عمومی‌های استان و صنعت برق جهت بهره‌گیری از نقاط قوت آنها، تصریح کرد: همچنین با هم فکری معاونت‌ها و سایر دفاتر با دفتر روابط عمومی، ضمن سرعت بخشیدن به فرایند تولید خبر، صحت اطلاعات خبری را نیز در نظر داشته باشند.

این مقام مسئول صنعت برق استان همچنین نقض حریم خطوط را از چالش‌های مهم پیش روی شرکت و همچنین مردم دانست و خاطر نشان کرد: می‌بایست از هر فرصتی جهت رفع چالش‌های احتمالی استفاده کرده و با اطلاع رسانی و نظرسنجی مناسب، از ایجاد برخی چالش‌های احتمالی پیشگیری کنیم.
اسدی همچنین برگزاری این جلسه را نقطه عطفی در کار دفتر روابط عمومی شرکت دانست و ابراز امیدواری کرد تا با برنامه‌ریزی مدیر دفتر روابط عمومی، بتوانیم با حمایت معاونین و مدیران، ارتباط دوسویه موثری با کارکنان و جامعه داشته باشیم.

مدیر روابط عمومی شرکت نیز هدف از این جلسه را برنامه‌ریزی و تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های روابط عمومی، افزایش تعامل با واحد های سازمان، بهره مندی از نظرات و پیشنهادات مدیران ارشد شرکت در حوزه روابط عمومی دانست و گزارشی از وضعیت جاری و اقدامات دفتر روابط عمومی شرکت ارائه کرد.

وی تهیه و انتشار اخبار و تصاویر خبری، تبلیغات محیطی، اطلاع‌رسانی از طرق مختلف، تبلیغات رسانه‌ای، رسیدگی به سامانه‌های شکایات، ارتباطات، نظرسنجی از ارباب رجوع، برگزاری مراسمات و تشریفات، ارزیابی‌های مختلف و کتابخانه را از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این دفتر در شرکت برق منطقه‌ای یزد دانست.

وی برنامه ریزی‌های انجام شده این دفتر را بر مبنای محور‌های تعیین‌شده توسط مدیرعامل، عنوان کرد و اجرای صحیح و به موقع این برنامه‌ها را در گرو مشارکت و همکاری مدیران و معاونین شرکت دانست و افزود: فعالیت رابطان خبری می تواند نقش بسیاری در تسریع فرایند تولید و انتشار خبر داشته باشد و لازم است معاونین و مدیران واحدها شرایط افزایش مشارکت هرچه بیشتر رابطین خبری را فراهم سازند.

الهام خدابنده مدیرعامل شرکت روابط عمومی روماک نیز در ادامه این شرکت را با یازده سال سابقه ارائه خدمات تخصصی در حوزه روابط عمومی، مهندسی ارتباطات و افکار سنجی دانسته و سابقه فعالیت های شرکت خود را شرح داد.

وی همچنین برگزاری جلسات شورا را امری مهم در جهت کمک به دفتر روابط عمومی شرکت دانست و افزود: برگزاری این جلسات تاثیر مهمی در سیاست گذاری، ارائه پیشنهادها و ارتباط و تعامل بیشتر بدنه سازمان با دفتر روابط عمومی دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری و تلاش مطلوب، در ارتقای سطح روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد موثر باشیم.

در ادامه این نشست نیز معاونین و مدیران دفاتر مستقل شرکت به بیان پیشنهاد‌ها و نظرات خود در ارتباط با دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات