تغییر نحوه محاسبه پرداخت عوارض ساخت و ساز از P’ به P

تغییر نحوه محاسبه پرداخت عوارض ساخت و ساز از P’ به P

تغییر نحوه محاسبه پرداخت عوارض ساخت و ساز از P’ به P

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در خصوص نرخ عوارض ساخت و ساز در سال جاری، اظهار کرد: نرخ عوارض اقدامی است که جنس آن درآمدی است. در گذشته بر اساس P’ تراکم های آزاد را محاسبه می کردیم، اما بعدها بنا بر آن شد که به جای آن از P که مصوب ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و ملاک عمل برای شهرداری ها محسوب می شود، استفاده کنیم.
وی افزود: قاعدتا تفاوت قمیت زیادی بین P و P’ در نقاط مختلف شهر وجود دارد. زمانی که در محاسبات خود به یک میانگین عددی دست پیدا می کنند؛ ممکن است که کمی افزایش قیمت در برخی از نقاط شکل بگیرد. این امر باعث شده که در برخی نقاط شاهد افزایش قمیمت در محاسبات عوارض پروانه ساختمان صورت گیرد که به ناچار مسیر خود را طی کرده و با تصویب آن به زودی مورد استفاده همه مناطق قرار می گیرد.
غزاله شهیدی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات