پیاده رو سازی بلوار استقلال...

سرپرست منطقه یک شهرداری یزد از اجرای فاز اول عملیات ساماندهی و پیاده روسازی بلوار استقلال با مساحتی بالغ بر 12000 مترمربع و هزینه سه میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد - حمید دهقان اظهار کرد: بلوار استقلال یکی از بلوارهای پر تردد می باشد، بنابراین عملیات جمع آوری نخاله های موجود در پیاده رو، بازسازی باغچه ها، اصلاح و بازسازی سنگ جدول و اصلاح شیب بندی کف و رفع موانع در دستورکار این منطقه قرار گرفت که در حال اجرا می باشد.

سرپرست منطقه یک شهرداری یزد با توجه به اینکه پیاده روهای شهری به عنوان بخشی از زیرساخت های پایه ای شهر، نقش مهمی در ارائه خدمات به شهروندان با تسهیل و تسریع در تردد و کاهش بار ترافیکی ایفا می کند، از اینرو یکی از اقدامات و وظایف عمرانی مهمی بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است، اجرای این طرح می تواند بخش زیادی از این اهداف را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در سطح منطقه، از آسفالت بازیافتی برای پیاده رو سازی استفاده شده است، کیفیت مطلوب، کاهش آلودگی های زیست محیطی و صرفه اقتصادی و کاهش هزینه ها را از مزایای استفاده از  آسفالت بازیافتی برشمرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات