بشنوید|مه گرفتگی در جاده های شمالی / بارندگی در جاده های سه استان / ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج- تهران

بشنوید|مه گرفتگی در جاده های شمالی / بارندگی در جاده های سه استان / ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج- تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات