استفاده از ظرفیت های قانونی در تهیه ونصب کنتورهای هوشمند حجمی بر...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات