با هدف کسب آمادگی تولید برق پایدار در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ برنامه ریزی 17 فعالیت گسترده تعمیراتی

با هدف کسب آمادگی تولید برق پایدار در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ برنامه ریزی 17 فعالیت گسترده تعمیراتی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات