در زمان پيك بار ؛ توان نيروگاه هاي توليد پراكنده برق ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت عمومي برق منطقه اي اصفهان مهندس محمود احمدي مجري طرح نيروگاههاي تجديد پذير و توليد پراكنده اين شركت طي سخناني با اشاره به توليد نيروگاههاي مقياس كوچك منصوبه در استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر 25 نيروگاه مقياس كوچك در استانهاي مذكور در حال بهره برداري است.
مهندس احمدي افزود: در حال حاضر از توليد نيروگاههاي مذكور سهم برق منطقه اي اصفهان 10 نيروگاه با قدرت 117 مگاوات ،شركت توزيع برق استان اصفهان 9 نيروگاه با 4/24 مگاوات ، شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 5نيروگاه با قدرت توليد 12 مگاوات و شركت توزيع برق استان چهارمحال و بختياري يك نيروگاه 4 مگاواتي بوده است.
مجري طرح نيروگاههاي تجديد پذير و توليد پراكنده برق منطقه اي اصفهان ادامه داد: با وارد مدار شدن دو نيروگاه 10 و 15 مگاواتي در شهركهاي صنعتي اميركبير و رازي در اصفهان به شبكه سراسري در ايام پيك بار ،كمك شاياني به تامين بار و افت ولتاژ در اين مناطق گرديد.
مهندس احمدي در پايان با اشاره به عقد قرارداد 5 ساله خريد برق اين مولدها از طرف وزارت نيرو از زمان وارد مدار شدن نيروگاه به شبكه ابراز اميدواري كرد : با سرمايه گذاري بخش خصوصي و حمايت وزارت نيرو نيروگاههاي بيشتري در استان وارد مدار توليد گردد.
در پايان گفتني است: امسال براي نخستين باردر كشور توان توليدي نيروگاه هاي مقياس كوچك به عدد ??? مگاوات رسيد. اين مقدار در مقايسه با توان توليدي روز مشابه در سال گذشته (??? مگاوات) افزايشي معادل ?? درصد را نشان مي دهد.با نگاه به اينكه اين نيروگاه ها در محل مصرف احداث شده اند و از اين رو تلفات شبكه انتقال و فوق توزيع را ندارند ارزش توان توليدي آن ها بيش از اين ميزان است.كاهش هزينه هاي توسعه شبكه، بهبود پروفيل ولتاژ و نيز تقويت تاب آوري شبكه، دستاورد هاي مهم ديگري است كه به كارگيري اين نيروگاه ها صنعت برق كشور را بهره مند نموده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات