با هدف کسب آمادگی تولید برق پایدار در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ برنامه ریزی 17 فعالیت گسترده تعمیراتی

با هدف کسب آمادگی تولید برق پایدار در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ برنامه ریزی 17 فعالیت گسترده تعمیراتی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات