جلوگيري از آسيب گسترده با عملكرد صحيح سيستم حفاظتي پست برق اهواز / ورود دوباره پست به مدار بهره برداري با حمل ترانس 140 تني در يك هفته

جلوگيري از آسيب گسترده با عملكرد صحيح سيستم حفاظتي پست برق اهواز / ورود دوباره پست به مدار بهره برداري با حمل ترانس 140 تني در يك هفته

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، رامين گلشني راد بيان كرد: به دليل دماي بسيار بالا و پرباري شبكه ترانسفورماتور 230 كليو ولت پست اهواز جنوبي با ظرفيت 125 مگاولت آمپر با عملكرد سيستم حفاظتي از مدار خارج شد كه بلافاصله با حضور نيروهاي بهره بردار و تعميرات در محل پست برق و با توجه به برآوردهاي اوليه از وجود عيب داخلي در ترانس و لزوم تامين بار مشتركين، عمليات انتقال بار به پست هاي مجاور به صورت فوري انجام شد.
وي تصريح كرد: با توجه به ارزيابي ها و تست هاي اوليه تصميم به بازديد داخلي از ترانسفورماتور گرفته شد، پس از بازديد و تاييد آسيب داخلي، تصميم به جايگزيني ترانسفورماتور گرفته شد كه بلافاصله عمليات دمونتاژ و انتقال ترانسفورماتور معيوب و تخصيص ترانسفورماتور جايگزين در دستور كار قرار گرفت.
سرپرست معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي خوزستان افزود: با توجه به لزوم در مدار قرار گرفتن ترانسفورماتور جايگزين، تامين بار و افزايش پايداري شبكه در شرايط شرجي و دماي بسيار زياد ( بالاي 50 درجه) انتقال ترانسفورماتور رزرو از آبادان با وزن تقريبي 140 تن با همه دشواري ها و پيچيدگي ها و همكاري نهادهاي مربوطه انجام و تجهيزيات ياد شده به پست اهواز جنوبي منتقل شد.
گلشني راد اضافه كرد: با تلاش و پيگيري 24 ساعته همكاران شركت برق منطقه اي خوزستان و شركت تعمير و نگهداري انتقال نيروي استان در شرايط گرماي طاقت فرساي منطقه، عمليات دمونتاژ ترانسفورماتور معيوب، انتقال و جايگزيني آن در مدت يك هفته پس از حادثه صورت پذيرفته و ترانسفورماتور جديد وارد مدار شد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات