تجدید نظر اول ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ابلاغ شد

تجدید نظر اول ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ابلاغ شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات