مشارکت صندوق ملی محیط زیست در استفاده از ظرفیت مراکز علمی استان قزوینبه گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تایید خبر فوق گفت: استان قزوین با برخورداری بیش از ۳۰۰۰ واحد تولیدی و خدماتی یکی از قطبهای صنعتی کشور محسوب می شود و تنوع فعالیت این واحد هادر زمینه های مختلف شیمیایی، فلزی، کانی غیر فلزی، معدنی، غذایی، بازیافت و..... قطعا منجر به تولید آلاینده ها در حوزه آب، خاک و هوا خواهد شد.

وی تصریح کرد: بهره گیری از پتانسیل شرکتهای دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی در زمینه های تخصصی می تواند منجر به کنترل و رفع آلودگی محیط زیست شده و ایجاد ایده های جدید و نو در زمینه بازیافت و امحا باشد و این موضوع یکی از اهداف اصلی همکاریهای بین بخشی با مراکز پارک علم و فن آوری و مشارکت صندوق ملی محیط زیست است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان عنوان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین با شناسایی چالشهای زیست محیطی استان در یک همکاری علمی و فنی با مراکز دانشگاهی و پارکهای علم و فن آوری و ایجاد ساز و کار لازم با سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست به منظوراعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و پارک علم و فن آوری استان، در تلاش است مشارکتی جدی و فراگیر در مدیریت آلاینده های مختلف در عرصه محیط زیست استان ایجاد نموده و در این میان حضور علمی با توان اجرایی و فنی بالا میتواند آینده مطمئنی از نحوه تعامل در کاهش آلاینده های آب ، خاک و هوا در استان ایجاد و زمینه را برای رشد و پرورش ایده های خلاق در توان افزایی و نظارت، پایش و کنترل واحدهای آلاینده فراهم سازد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات