شناسایی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی متعلق به سازمان‌ها و نهادها

شناسایی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی متعلق به سازمان‌ها و نهادها

راه و مسکن تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: در مرحله اول شناسایی واحدهای مسکونی بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰هزار ملک مسکونی شناسایی و وضعیت ملکیت آن مشخص شده که ۶۰۵ واحد مسکونی متعلق به یک نفر و ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد متعلق به…

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  منبع خبر

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

  خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات