۴۵ درصد خانه‌های شناسایی شده، خالی هستند/ آغاز ارسال پیامک به تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی / وجود ۹۱ میلیون کد ملی دارای ملک

۴۵ درصد خانه‌های شناسایی شده، خالی هستند/ آغاز ارسال پیامک به تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی / وجود ۹۱ میلیون کد ملی دارای ملک

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کرده‌ایم و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از این واحدها خالی از سکنه بوده است. بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کرده‌ایم و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از این واحدها خالی از سکنه بوده است. معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از امروز پیامک به تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف ده روز ارسال می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات