کلیات برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی تصویب شد

کلیات برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی تصویب شد


در دويست و چهل و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، کلیات برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دويست و چهل و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بعدازظهر سه شنبه، بیست و هشتم مردادماه با حضور اکثریت اعضا به صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

دستور جلسه بحث و بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی نظام مهندسی بود که اعضا در سخنان پیش از دستور جلسه به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند.

در ادامه جلسه کلیات برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تصویب و کارگروهی برای بررسی جزئیات این برنامه تشکیل شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات