ایجاد ۱۷۴ هزار شغل از سوی کمیته امداد در کشور

ایجاد ۱۷۴ هزار شغل از سوی کمیته امداد در کشور

مدیرکل راهبری شغلی کمیته امداد کشور گفت: سال گذشته ۴۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده که سهم کمیته امداد ۱۷۴ هزار شغل بوده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات