واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی صحت ندارد/ پروژه مدرنیزه‌سازی نیروگاه رامین امسال با وام دولتی روسیه آغاز می‌شود

واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی صحت ندارد/ پروژه مدرنیزه‌سازی نیروگاه رامین امسال با وام دولتی روسیه آغاز می‌شود

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات