واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی صحت ندارد/ پروژه مدرنیزه‌سازی نیروگاه رامین امسال با وام دولتی روسیه آغاز می‌شود

واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی صحت ندارد/ پروژه مدرنیزه‌سازی نیروگاه رامین امسال با وام دولتی روسیه آغاز می‌شود

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات