انتصاب مدیر دفتر منابع انسانی وپشتیبانی شرکت آب منطقه ای...

با صدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس مهدی حکیمی به عنوان مدیر دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در حکم مهندس سید محسن حسینی خطاب به مهندس حکیمی آمده است: نظر به سوابق، تعهد وتجربه مفید جنابعالی و به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان مدیر دفتر منابع انسانی وپشتیبانی شرکت آب منطقه ای گلستان تعیین می شوید، تا وظایف محوله را تحت نظر معاون منابع انسانی ، مالب و پشتیبانی در چارچوب قوانین و آئین نامه ها به انجام برسانید.

وی پیش از این به عنوان سرپرست این دفتر انجام وطیفه می کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات