وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد: چهار راهکار دولت برای موفقیت طرح مسکن ملی

در شرایط کرونا، اظهار کرد: ‌ مستاجرانی که در سامانه طرح ملی مسکن برای دریافت وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که طرح ملی مسکن همه اقشار دست‌اندرکار و مردم را بسیج کرده است تا متقاضیان واقعی مسکن صاحب خانه شوند، تصریح کرد: در طرح مذکور مهم‌ترین ابزار، زمین است که در این خصوص زمین‌های مرغوب فراهم شده است. همچنین در خصوص تامین مالی نیز که دومین ابزار برای موفقیت طرح اقدام ملی مسکن بود مجموعه اقداماتی انجام شده است که حمایت از سازنده و همچنین متقاضیان را توامان دیده است. اسلامی یادآور شد: سازندگانی که در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت دارند با زمینی که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد و ۲۰ درصد آورده خود اقدام به به گفته وی، خریداران دارنده حساب صندوق پس انداز مسکن یکم و دیگر متقاضیانی که از طریق خرید اوراق از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند در این طرح مشارکت خواهند کرد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات