شورای نگهبان افزایش ضریب مالیات بر خانه‌های خالی را به مجلس برگرداند

شورای نگهبان افزایش ضریب مالیات بر خانه‌های خالی را به مجلس برگرداند

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اصلاحیه جدید مالیات بر خانه‌های خالی هنوز در مجلس تصویب نشده و شورای نگهبان آن را به مجلس برگشت داده است و فعلا معلوم نیست که چه چیزی به تصویب برسد. وی همچنین درباره افزایش ضرایب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس گفت: اصلاحیه جدید مالیات بر خانه‌های خالی هنوز در مجلس تصویب نشده و شورای نگهبان آن را به مجلس برگشت داده است و فعلا معلوم نیست که چه چیزی به تصویب برسد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات