خانه هایی که گویی به اشتباه نامگذاری شده اند؛ خانه های کوچک؛ یا قفس های بزرگ؟

خانه‌های ۲۵ متری برای افراد متاهل و با درآمد پایین؛ معلوم نیست ایده نامگذاری «مسکن اجتماعی» چگونه به این طرح اختصاص داده شده؛ واقعیتش این است که این مسکن فردی هم نیست! این خانه‌های ۲۵ متری اگر مجال فرزندآوری را به زوج‌های جوان بدهد، قطعا مجال تاتی تاتی کردن کودک و یادگیری راه رفتن را از این طفل معصوم‌ها می‌گیرد؛ و این یعنی محدودیت بیشتر نسبت به کودکان دهه‌های اخیر! یقینا در فضای ۲۵ متری که آشپزخانه و هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی و اتاق خواب را شامل می‌شود، مجال صله رحم و مهمانی دادن را به میزبان نمی‌دهد؛ از فکر چیدن مبل و تختخواب که یقینا با این جیب خالی باید گذشت! سوال این است که وقتی رئیس جمهور و چند تن از مسئولین در صحبت‌های مختلف خانه‌های ۷۵ و ۸۵ متری مسکن مهر را به قوطی کبریت تشبیه کرده‌اند و طرح «مسکن اجتماعی» با خانه‌های ۲۵ متری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات