لزوم اجرای عملیات ضد عفونی در سطح شهر شاهرود

لزوم اجرای عملیات ضد عفونی در سطح شهر شاهرود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات