جايگزيني 4780 متر شبكه سيمي با كابل خودنگهدار در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به گزارش خبرنگار روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان ، هادي محمدمراديان در تشريح اين خبرگفت : هدف از اجراي اين طرح تدوين برنامه و تعريف پروژه هاي مهم به منظور افزايش تاب آوري شبكه هاي برق روستايي ، رفع افت ولتاژ و حريم در شبكه ، اصلاح روشنايي ، بهسازي و رفع فرسودگي شبكه هاست.
وي در ادامه با اشاره به بازسازي شبكه برق فرسوده روستاهاي شهرستان بيجار گفت : عمليات اجرايي اصلاح 4780 متر شبكه فشار ضعيف هوايي روستاي جعفرآباد به منظور ارايه خدمات بهتر و كسب رضايتمندي روستاييان شريف ، با صرف هزينه اي بالغ بر 2 ميليارد و 770 ميليون ريال از محل اعتبارات داخلي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان آغاز و در حال اجراست.
وي در پايان اظهار داشت: با توجه به شرايط توپوگرافي و جغرافيايي منطقه بيجار و شرايط ناساعد جوي ، اصلاح شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط مناطقي از سطح اين شهرستان با هدف استاندارسازي شبكه از اولويت برنامه هاي اين مديريت است.
شايان ذكر است روستاي جعفر آباد با جمعيت 120 خانوار و از روستاهاي پرجمعيت شهرستان بيجار است.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات