ابلاغ بخشنامه تهیه طرح های توجیهی مهندسان شهرساز در خصوص تفککیک و انطباق اراضی مطرح در کمیته طراحی شهری

ابلاغ بخشنامه تهیه طرح های توجیهی مهندسان شهرساز در خصوص تفککیک و انطباق اراضی مطرح در کمیته طراحی شهری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات