گورستان جدید تهران کجاست؟

وی با تاکید بر این موضوع که گورستان جدید باید دسترسی ترافیکی داشته باشد و مطالعات قبلی درباره آن انجام می‌شود، عنوان کرد: بنابراین می‌توان در شرق و غرب تهران قبرستان‌های جدیدی ایجاد کرد که جزو برنامه‌های شورای شهر است. ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته سلامت شورا نیز در این باره می‌گوید: پیشرفت‌های خوبی در جانمایی گورستان صورت گرفته است.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات