سرتیپ دوم پاسدار علی صفری پور به شهادت رسید

سرتیپ دوم پاسدار علی صفری پور به شهادت رسید

سرتیپ دوم پاسدار علی صفری پور به شهادت رسید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات