اجرای آسفالت کوچه های فرعی خیابان استقلال

اجرای آسفالت کوچه های فرعی خیابان استقلال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات