آغاز نصب تابلوهای هوشمند مشهد قدیم در سطح شهر مشهد

آغاز نصب تابلوهای هوشمند مشهد قدیم در سطح شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات