به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت : رویداد پیشواز ثبت شهر رشت بعنوان «شهر ملی رشتی دوری ایران»

به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت : رویداد پیشواز ثبت شهر رشت بعنوان «شهر ملی رشتی دوری ایران»

رویداد پیشواز ثبت شهر رشت بعنوان «شهر ملی رشتی دوری ایران» با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و اداره کل فنی و حرفه ای با محوریت خانه ی کارآفرینی سازمان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات