توسعه حمل و نقل ریلی با کشور ترکیه در اولویت کاری دولت است

توسعه حمل و نقل ریلی با کشور ترکیه در اولویت کاری دولت است

وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه حمل و نقل ریلی با کشور ترکیه در اولویت کاری دولت است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات