ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری براساس پاسخگویی به سامانه 137/ احساس رضایت شهروندان منجر به مشارکت مردم و بهبود توسعه شهری می شود

ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری براساس پاسخگویی به سامانه 137/ احساس رضایت شهروندان منجر به مشارکت مردم و بهبود توسعه شهری می شود

مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری ارومیه گفت:  احساس رضایت شهروندان از محیط شهری و خدمات شهرداری،  منجر به مشارکت مردم و بهبود توسعه شهری می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ مجتبی مهرجو بیان کرد: ارزیابی عملکرد مدیران سازمان های شهرداری و شهرداری مناطق  5 گانه شهر از دیدگاه شهروندان و تماس های تلفنی با سامانه 137 مورد توجه است و بر اساس پاسخگویی آنها به سامانه137 و پیگیری امور ارجاعی را مدنظر قرار داده ایم.
به گفته وی در مطالعات داخلی و ارزیابی تحت عنوان ثبت بازخورد و سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه این نتیجه حاصل شده که رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ارومیه در شرایط مطلوب قرار داشته و همچنین مشخص شده که رضایت اجتماعی بیشترین نقش را در میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری را داشته است.
مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری ارومیه ادامه داد:  بر اساس نتایج این تحقیقات، سطح رضایت عمومی شهروندان از عملکرد شهرداری مناطق و سازمان های  شهرداری از نظر ویژگی های اجتماعی پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سن، تحصیلات و میزان آگاهی از وظایف شهرداری تفاوت معناداری را از میزان رضایتمندی نشان می دهد.
وی گفت:  رضایت شهروندان از عملکرد سازمانی زمانی اهمیت دارد که عملکرد مناطق و سازمان های شهرداری بتواند نیازهای شهروندان را در چهارچوب  وظایف تحقق بخشد.
مهرجوتاکید کرد:  قطعا سامانه 137 شهرداری یکی از مسیرهای ارتباطی شهروندان در راستای مطالبات شهروندان بشمار می آید و شاخص های عینی نیز در این راستا مورد ارزیابی مدیریت بازرسی قرار می گیرد.
مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری ارومیه گفت:  احساس رضایت شهروندان از محیط شهری و خدمات شهرداری،  منجر به مشارکت مردم و بهبود توسعه شهری می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات