خدمت رسانی به شهروندان در اولویت سیاست های کاری است

خدمت رسانی به شهروندان در اولویت سیاست های کاری است

شهردار منطقه 5 شهر ارومیه گفت: خدمت رسانی به شهروندان در اولویت سیاست های کاری شهرداری منطقه پنج قرار دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ داریوش نوری با بیان اینکه از ابتدای سال 99 تا کنون اقدامات گسترده ای در راستای خدمات رسانی به شهروندان در حوزه امور زیربنایی و عمرانی و خدمات شهری توسط شهرداری منطقه پنج انجام شده است عنوان کرد:  اصلی ترین هدف ما در راستای تحقق اهداف مجموعه شهرداری ارومیه ارتقاء رفاه و توسعه شهری به خصوص در مناطق کمتر برخوردار است.

وی ادامه داد:  محدوده مساکن مهر گلشهر دو، خیابان 22 بهمن (دره چایی)، بلوار مدرس، خیابان سلطانی، خیابان پرهیزکار و زمین های دادگستری از جمله مناطقی بوده اند که پروژه های عمرانی و خدماتی قابل توجهی در آنها اجرا شده است.

نوری در رابطه با برنامه های آتی شهرداری منطقه پنج از پروژه هایی چون ادامه زیرسازی و آسفالت و تکمیل دیوار حائل مساکن مهر گلشهر دو، تکمیل کانال نهر الواج قدیم جنب صداوسیما، آسفالت خیابان 22 بهمن (دره چایی)، اجرای طرح تکمیل انتهای کانال طرزیلو در خیابان زندی فر در سطح منطقه نام برد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات