۲۴۰ کیلومتر راه روستایی تا پایان سال در آذربایجان غربی آسفالت می شود

۲۴۰ کیلومتر راه روستایی تا پایان سال در آذربایجان غربی آسفالت می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال ۲۴۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات