صدور حکم قضایی خدمات رایگان عمومی برای محیط زیست در پارک ملی قمیشلو اصفهان

صدور حکم قضایی خدمات رایگان عمومی برای محیط زیست در پارک ملی قمیشلو اصفهان

متخلف یاد شده براساس حکم صادره از دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان باید به مدت پنجاه ساعت خدمات عمومی رایگان به نفع واحد حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون در پارک ملی قمیشلو انجام دهد.

براساس حکم صادره برای این متخلف وی ملزم به اجرای روزانه ۴ ساعت خدمات عمومی براساس نیاز پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو شده است.

گفتنی است،احکام قضایی خدماتی و فرهنگی که با نوآوری در سالهای اخیر از سوی مراجع قضایی استان اصفهان صادر می شود، دارای اثر بخشی و قدرت بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر احکام قضایی است و درجلوگیری از تکرار تخلفات محیط زیستی از سوی محکومین نقش بسزایی دارد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات