تسهیل اصلاح سیستمی ساختار سازمانی شهرداری تبریز با اجرای طرح پایش اهداف کمی

تسهیل اصلاح سیستمی ساختار سازمانی شهرداری تبریز با اجرای طرح پایش اهداف کمی

به گزارش شهریار، مرتضی موحد نیا در سومین جلسه بررسی میزان تحقق سه ماهه شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری تبریز، افزود: با اجرای طرح پایش اهداف کمی برنامه جامع راهبردی ۵ ساله، این روند تسهیل می شود.

وی تاکید کرد: برای اولین بار ۲۸۸ شاخص جهت پایش اهداف کمی در راستای چشم انداز ۱۲ ساله و تحقق برنامه ۵ ساله شهرداری تبریز تدوین شده است تا در کنار آن عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

موحدنیا یادآور شد: شهرداری تبریز در طول فعالیت خود برای اولین بار شاخص های ارزیابی عملکرد خود را در معرض افکار عمومی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریز قرار داده است تا بر اساس اجرای طرح پایش کمی برنامه ۵ ساله به طور سالانه میزان تحقق اهداف و چگونگی فعالیت ها مورد بررسی قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز، هدف از برگزاری جلسات مستمر  ارزیابی عملکرد ها در ۱۰ محور کلی و بر اساس ۲۸۸ شاخص ارزیابی را افزایش ضریب اطمینان فعالیت حوزه های مختلف شهرداری تبریز منطبق با احکام برنامه ۵ ساله عنوان کرد.

وی ادامه داد: با این روش تحقق اهداف تمامی حوزه های تخصصی شهرداری تبریز بر اساس زمانبندی سالانه تا سال ۱۴۰۲ ترسیم شده است.

موحد نیا دستاورد های تدوین اهداف کمی را تنظیم یک چارچوب راهبردی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه مدیریت شهری، فراهم کردن برنامه عمل شهرداری مبتنی بر رویکرد راهبردی، تدقیق مقاصد مدیریت شهری و تعیین شاخص­های «قابل سنجش» و «زمان ­بندی شده» برای رسیدن به آنها، ظرفیت سازی و ارتقای توانمندیهای حوزه های مختلف شهرداری برای ایجاد تغییرات مثبت ساختاری و سازمانی عنوان کرد.

وی همچنین ایجاد بستر مناسب برای برنامه محوری و سلیقه زدایی در تنظیم بودجه سنواتی، کمک به تصمیم گیری های مجموعه مدیریتی شهرداری بر اساس تحقق اهداف کمی، امکان نظارت، کنترل، ارزیابی عملکرد مدیران در حوزه های مختلف شهرداری، مشارکت مدیران و کارشناسان مجموعه شهرداری در تدوین اهداف کمی به عنوان ذینفعان برنامه، شناخت داشته ها و نداشته های آمار و اطلاعات مجموعه شهرداری، شناخت پتانسیل ها، نقاط ضعف و قوت کارشناسی در مجموعه شهرداری و آموزش و توانمندسازی بدنه کارشناسی شهرداری را از دیگر دستاورد های این طرح برشمرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز در پایان با عنوان اینکه کنترل و ارزیابی مهم تر از تدوین برنامه است، متذکر شد: چنانچه نظارت بر اجرای برنامه وجود نداشته باشد به مرور زمان برنامه های تدوین شده به فراموشی سپرده می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات