اضافه برداشت 484 حلقه چاه کشاورزی از ابتدای سال تاکنون/ شناسایی 98...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات