اطلاعیه/ لیست دریافت کنندگان مجاز ضریب اشتغال حرفه ای تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹

اطلاعیه/ لیست دریافت کنندگان مجاز ضریب اشتغال حرفه ای تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹

با توجه به بند ۴-۱۱ نظام نامه ارجاع نظارت، مصوب هیات مدیره محترم سازمان، بدینوسیله لیست ۷۲۲ نفر دریافت کنندگان مجاز ضریب اشتغال حرفه ای تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ بر اساس شرایط اعلام شده ، اطلاع رسانی می گردد.


جهت مشاهده لیت لطفا کلیک نمایید

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات