رگبار های نقطه ای و احتمال وقوع سیلاب های ناگهانی از شنبه 1شهریور...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات