1564 مورد دست اندازی به حریم رودخانه ها در یزد شناسایی شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: برای اجرای فاز دوم آزادسازی تا کنون 504 مورد تعرض به بستر و 1564 مورد تعرض به حریم رودخانه شناسایی شده است.

«جواد منصوری» معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، با اشاره به اجرای طرح آزادسازی سراسری رودخانه ده بالا در سال گذشته ، اظهار کرد: اجرای موفق این طرح در سال گذشته باعث شرکت شرکت آب منطقه ای یزد، آزادسازی سراسری رودخانه های حوزه شیرکوه و پنج روستای یزد را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان این که مطالعات سراسری رودخانه های مذکور به اتمام رسیده و علاوه بر اطلاع رسانی به عموم مردم، رپر گذاری نیز در این رودخانه ها انجام شده است، افزود: در اسفندماه سال 98 قراردادی با مشاور طرح منعقد و نسبت به شناسایی میزان تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها با توجه به مطالعات سراسری صورت گرفته، اقدام شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به این که تا کنون 504 مورد تعرض به بستر و 1564 مورد تعرض به حریم رودخانه در این مناطق شناسایی شده است، گفت: با توجه به پیگیری های بعمل آمده، قراردادی با پیمانکار در حال انعقاد است تا آزادسازی و لایروبی رودخانه ها به صورت سراسری و ضربتی انجام شود.

وی با بیان این که تا کنون به افراد متصرف به رودخانه منشاد اخطارهای لازم داده شده و بنرهایی نیز نصب شده است، اظهار کرد: این اقدامات در دیگر روستاها هم در حال انجام است و درصورت عدم تمکین مالکین به اخطار های صادره ، شرکت آب منطقه ای یزد عملیات مذکور را اجرایی و هزینه آن را از متخلف اخذ خواهد کرد.

در ادامه «محمدقادری نیا» مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای یزد هم با اشاره به اقدامات حقوقی انجام شده در راستای آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، گفت: طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها از وظایف شرکت آب منطقه ای است و براساس ضوابط مربوطه ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها بدون مجوز این شرکت ممنوع می باشد و چنانچه فردی اقدام به تصرف غیرقانونی کند، با هماهنگی دادستانی نسبت به خلع ید و قلع اعیانی اقدام می شود.

وی افزود: براساس مصوبات کارگروه آزادسازی تصرفات رودخانه؛ آزادسازی سراسری رودخانه منشاد در اولویت قرار گرفته و با توجه به این که در بهمن ماه سال 95 اطلاعیه مربوط به حد بستر و حریم رودخانه منشاد منتشر شده است ، مهلت اعتراض منقضی و 122 اخطار مربوط به تصرفات بستر و 524 مورد مربوط به تصرفات حریم در دستور کار قرار گرفت.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای یزد در پایان بیان کرد: چنانچه پس از گذشت 10 روز، متصرفان غیرمجاز رفع تصرف ننمایند ، طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، شرکت آب منطقه ای یزد نسبت به اعاده وضع رودخانه به حال سابق، اخذ خسارت وارده و اجرت المثل ایام تصرف اقدام می کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات