مدیرکل راه وشهرسازی استان کرمان تشریح کرد: تسهیلات بافت فرسوده کرمان چقدر است؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بافت فرسوده و مشکلات هدف ناکارآمد شهری در شمال استان کرمان تخصیص داده شده است. مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: خدمات روبنایی در محلات هدف ناکارآمد شهری و بافت فرسوده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مبلغی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ مبلغی حدود ۱۰.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات