تکریم و تشکر از خدمات آقای مهندس توحیدی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تکریم و تشکر از خدمات آقای مهندس توحیدی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات