مشکلات حاشیه نشینی قابل حل است؟

سابقه پدیده حاشیه نشینی در کشور متعلق به چه دورانی است و آیا راه حل‌ کوتاه مدت برای ساماندهی این اوضاع موجود است؟ پدیده حاشیه نشینی در کوتاه ­مدت به­‌وجود نیامده است که بتوان در کوتاه­ مدت آن را ساماندهی کرد. مساله حاشیه­ نشینی از دهه ۱۳۴۰ و بیش از نیم­ قرن به­ شکل جدی در کشور وجود داشته و دامنه آن امروزه حتی شهرهای کوچک­ مقیاس را نیز در بر گرفته است بنابراین ما با بحرانی بی­ سابقه روبرو هستیم که زندگی حدود ۹ میلیون نفر در بیش از ۱. می‌­توان متصور شد که این مقیاس جمعیتی به تنهایی به اندازه جمعیت بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس یا حتی کشورهای اروپایی است بنابراین دل­ بستن به راهکارهای کوتاه­ مدت می‌­تواند چالش برانگیز باشد. نکته‌ای که به آن اعتقاد جدی دارم این است که مساله حاشیه ­نشینی در کشور حتی در بلندمدت نیز حل نخواهد شد. برای حل مساله ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات